Idræt og forsikring

Idrætsulykkeforsikring

Når du har en Idrætsulykkesforsikring sikrer du jeres medlemmer, hvis der sker en ulykke med personskade.
Når du har en Idrætsulykkesforsikring sikrer du jeres medlemmer, hvis der sker en ulykke med personskade.

Idrætsulykkesforsikringen er en forsikring, der dækker en gruppe af, eller alle foreningsmedlemmer, hvis de kommer ud for en ulykke, mens de dyrker idræt eller under transporten til og fra en fælles idrætsbegivenhed.
Et ulykkestilfælde defineres som "en pludselig hændelse, der forårsager varig personskade”.
 
Idrætsulykkesforsikringen er et supplement til de private fritids- eller heltidsulykkesforsikringer, som mange medlemmer selv har.

Tryg dækker eksempelvis:

  • Varigt mén på 5 % eller derover. Også ved farlig sport.

  • Behandling hos fx kiropraktor, fysioterapeut eller akupunktør.

  • Tand- og tyggeskader. Dækker, hvis udgifterne ikke betales på anden vis som fx over den offentlige sygesikring.

  • Dødsfald. Forsikringen dækker, hvis ulykken fører til død.

Download og læs Trygs policy og forsikringsbetingelser for idrætsulykkesforsikring nedenfor.