Idræt og forsikring

Bygningsforsikring

Med en bygningsforsikring sikrer du både værdien af selve bygningen og bygningens funktion. Tryg specialtilpasser forsikringen til alle typer af bygninger.
Med en bygningsforsikring sikrer du både værdien af selve bygningen og bygningens funktion. Tryg specialtilpasser forsikringen til alle typer af bygninger.

Forsikringen dækker mere end bare murene og taget på jeres bygning. Fx er hegn, hvidevarer, fastlimede indendørstæpper og alarmanlæg også dækket, hvis uheldet skulle være ude. For at være sikret ved brand, direkte lynnedslag eller eksplosion, anbefaler vi altid en branddækning. Har du lån i din bygning eller i klubhuset, er branddækningen obligatorisk.

  • Grunddækning - indeholder flere skadetyper:

  • Stormskade og evt. følgende nedbørsskade

  • Snetrykskade

  • Vandskade ved udstrømning af vand fra røranlæg mv.

  • Vandskade ved udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer

  • Skybrud og tøbrud

  • Frostsprængning af vand-, varme- og sanitetsrør

  • Indbrudstyveri eller forsøg på det

  • Påkørsel af bygninger

  • Anden pludselig skade 

Download og læs Trygs policy og forsikringsbetingelser for bygningsforsikring nedenfor.