Idræt og forsikring

Bestyrelsesansvarsforsikring

En bestyrelsesansvarsforsikring beskytter jeres medlemmers private formue ved erstatningssager mod bestyrelsen.
En bestyrelsesansvarsforsikring beskytter jeres medlemmers private formue ved erstatningssager mod bestyrelsen.

En bestyrelsesansvarsforsikring dækker medlemsforeningens bestyrelse og ledelse mod krav, der rejses mod dem i forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem eller leder i idrætsforeningen.
 
Forsikringen dækker sagsomkostninger, hvad enten der er tale om uberettigede eller berettigede krav. Hvis der er tale om et berettiget krav, dækker forsikringen ligeledes erstatningsbeløbet.

Vi dækker eksempelvis:

  • Jeres medlemmers personlige hæftelse – altså det, de skal betale i erstatning ved et krav.
  • Udgifter til advokater og andre sagkyndige, der skal hjælpe med at løse sagen.
  • Deres sagsomkostninger – også selvom sagen viser sig at være uberettiget. Sagsomkostninger overstiger ofte erstatningens beløb.


Download og læs Trygs policy og forsikringsbetingelser for bestyrelsesansvar nedenfor.