Retshjælpsforsikring

Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag.

Forsikringen dækker ikke:

  • Straffesager.

  • Sager om skatte- og afgiftsforhold.

  • Inkassosager, medmindre tvisten drejer sig om fordringens størrelse eller rigtighed.

 

Valg af advokat 

Det er en betingelse for retshjælpsdækning, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen.

Anmeldelse til HDI skal foretages af advokaten.

 

Forsikringssum
Forsikringen er etableret med en maksimal dækning på 200.000 kr. pr. retssag.

 

Selvrisiko
Der gælder en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade.


Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål om forsikringerne, bedes man kontakte vores forsikringsmægler:

Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Executive
hpadm@hanssonpartners.dk
Mobil:  28 78 18 90