psykologiske krisehjælp

Akut psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening er involveret i eller overværer en alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.:

  • En ulykke eller voldsom skade.

  • Alvorligt ildebefindende.

  • Overfald/overgreb.

  • Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen).

  • Dødsfald – f.eks. under en kamp

Man skal kontakte: Dansk Arbejdsskade forsikring på telefon 53 53 82 40 (tast 2 ) for akut krisehjælp. Man skal trykke 1 uden for DASF's åbningstid

 

Skade sket i udlandet

Hvis der er behov for psykologisk krisehjælp uden for Danmark skal Gouda alarm kontaktes ved at ringe på +45 33 15 60 60

Policenummer er : 31581488

Virksomhed: DIF/DGI

 

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål om forsikringerne, bedes man kontakte vores forsikringsmægler:

Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Executive
hpadm@hanssonpartners.dk
Mobil:  28 78 18 90