Idræt og forsikring

Idrætsrejseforsikring

På denne side kan du blive klogere på rejseforsikringen, afbestillingsforsikring og hvad I gør, hvis I har en idrætsudøver, der rejser på eget initiativ.
På denne side kan du blive klogere på rejseforsikringen, afbestillingsforsikring og hvad I gør, hvis I har en idrætsudøver, der rejser på eget initiativ.

Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.

For at en idrætsrejse er omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring gælder generelt følgende:

  • Hovedformålet med rejsen skal være af idrætslig karakter. Det betyder, at hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter.

  • Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet og/eller betalt eller ydet tilskud til rejsen.

  • Når der er tale om forenings-/forbundstur, skal tilmelding til turen være sket til/igennem foreningen/forbundet.

  • Hvis der foreligger en ”invitation” til arrangementet mv. i udlandet, skal den som udgangspunkt være adresseret til foreningen eller forbund.

  • Rejsens varighed må ikke overstige 60 dage.


FAQ

Faktablad rejseforsikring

Download her

Rejsecertifikat

Dowload her

Police - dækningsoversigt

Download her

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål om forsikringerne, bedes man kontakte vores forsikringsmægler:

Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Executive
hpadm@hanssonpartners.dk
Mobil:  28 78 18 90