Idrættens forsikring

De fælles forsikringer

Er din forening medlem af et specialforbund under DIF eller medlem af DGI, er I dækket af de fælles forsikringer, som DIF og DGI har tegnet. Du kan læse om de forskellige forsikringer på denne side.
Er din forening medlem af et specialforbund under DIF eller medlem af DGI, er I dækket af de fælles forsikringer, som DIF og DGI har tegnet. Du kan læse om de forskellige forsikringer på denne side.

NYT FORSIKRINGSSELSKAB - SKADESANMELDELSER

Fra 1. januar 2024 er de fælles forsikringer ikke længere i Tryg, og skader skal anmeldes på forskellig vis alt efter om skaden er sket i 2023 eller 2024.

2023-skader
Alle skader frem til og med 31. december 2023 skal fortsat anmeldes til Tryg. og dette gælder også selvom skaden først anmeldes i 2024.

2024-skader
Alle skader som er sket fra 1. januar 2024, skal anmeldes til forsikringsmægler Hansson & Partner. Se mere på hjemmesiden

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål om de fælles forsikringerne, bedes man kontakte vores forsikringsmægler:

Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Executive
hpadm@hanssonpartners.dk
Mobil:  28 78 18 90


Ved øvrige forsikringsspørgsmål kan man kontakte:

Morten Blume
Forsikringskonsulent DIF og DGI
Mobil 21 79 73 11
morten.blume@dgi.dk