Motorkøretøjsforsikring 


Hvis din forening ejer arbejdsmaskiner med mere end 20 HK, bør der som minimum tegnes en motoransvarsforsikring. (Motoransvaret for arbejdsmaskiner under 20 HK er omfattet af den fælles, kollektive ansvarsforsikring).

Der kan også være behov for at supplere ansvarsforsikringen med en kaskoforsikring, som dækker en eventuel skade på selve køretøjet.

Idrættens forsikringer | DIF & DGI