Idrætsulykkesforsikring 


Idrætsulykkesforsikringen er en forsikring, der dækker en gruppe af eller alle foreningsmedlemmer, hvis de kommer ud for en ulykke, mens de dyrker idræt eller under transporten til og fra en idrætsbegivenhed. Et ulykkestilfælde defineres som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

 

Idrætsulykkesforsikringen er et supplement til de private fritids- eller heltidsulykkesforsikringer, som mange medlemmer selv har tegnet.

Idrættens forsikringer | DIF & DGI