Forsikring ved idrætsrejse
 
Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.
 
For at en idrætsrejse er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring gælder generelt følgende:

  • Hvis der foreligger en ”invitation” til arrangementet mv. i udlandet, skal den som udgangspunkt være adresseret til foreningen eller forbund.

  • Hovedformålet med rejsen skal være af idrætslig karakter. Det betyder, at hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter.

  • Når der er tale om forenings-/forbundstur, skal tilmelding til turen være sket til/igennem foreningen/forbundet.

  • Ved rejser, hvor en person rejser alene (f.eks. en eliteudøver i forbindelse med træningsophold, konkurrencedeltagelse eller lign. eller idrætsleder, som skal til et møde i udlandet) skal den rejsende repræsentere sit forbund eller forening for at være omfattet af den kollektive idrætsrejseforsikring.

  • Ligeledes er individuelle udøvere, der er medlem af en forening under DGI eller DIF, omfattet af idrættens rejseforsikring, når sådanne personer deltager i træning mv. i udlandet, hvor der er tale om træning organiseret af et forbund eller en forening, og hvor udøveren er udtaget/udsendt til det pågældende træningsophold af forbundet eller en forening.

  • Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet og/eller betalt eller ydet tilskud til rejsen.

  • Rejsens varighed må ikke overstige 60 dage.


Bemærk!
 
Rejser til træningsophold mv. i udlandet på idrætsudøverens helt eget (private) initiativ uden udøverens forenings/forbunds involvering – jf. ovenfor – er ikke omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring. Når der er tale om holdsport, vil det normalt ikke være svært at afgøre, hvornår der er tale om en idrætsrejse i en forening eller i et forbunds interesse/navn. I forhold til individuelle idrætter/udøvere kan det være noget vanskeligere at afgøre dette. Hvis du er i tvivl, om en påtænkt rejse til udlandet er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring, bør du inden rejsen kontakte Anders Young Rasmussen fra DIF på ayr@dif.dk eller 20 42 70 80 eller Lisbeth Skøttergaard fra DGI på lisbeth.skoettergaard@dgi.dk eller 79 40 40 22 for at finde ud af, om din/jeres rejse til udlandet er omfattet af idrætsrejseforsikringen.
 
Du kan læse mere om rejseforsikring for individuelle idrætsrejser
her.

Afbestillingsforsikring
 
Idrættens rejseforsikring indeholder også dækning for udgifter, som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en idrætsrejse (til udlandet) må aflyses pga. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller, hvis en turnering, stævne eller lignende aflyses af arrangøren.

Klik på nedenstående link, hvis du vil have mere information om forsikringen, og hvad du skal gøre, hvis skaden er sket:


Hvis skaden er sket  
Dækningsskema
Forsikringskort 

Idrættens forsikringer | DIF & DGI