Bygningsforsikring

 

Hvis din forening ejer et klubhus eller andre bygninger, og der er pant i huset/bygningerne, dvs. foreningen skylder realkreditinstituttet eller banken penge, skal der været tegnet en bygningsbrandforsikring. Det er panthavers sikkerhed for lånet, hvis huset mv. skulle brænde.

 

Forsikringen kan desuden omfatte anden bygningsbeskadigelse, f.eks. dækning ved stormskade og eventuel nedbørsskade. Herudover kan forsikringen suppleres med dækning for rørskade, svampe- og insektskader og andre specialdækninger.

Idrættens forsikringer | DIF & DGI