Bestyrelsesansvarsforsikring

 

En bestyrelsesansvarsforsikring dækker foreningens bestyrelse og ledelse mod krav, der rejses mod dem i forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem eller leder i idrætsforeningen.

 
 

Forsikringen dækker sagsomkostninger, hvad enten der er tale om uberettigede eller berettigede krav. Hvis der er tale om et berettiget krav, dækker forsikringen ligeledes erstatningsbeløbet.

 

Såfremt I ønsker yderligere oplysninger om bestyrelsesansvarsforsikringen, er I velkomne til at kontakte Tryg på kundecenter.erhverv@tryg.dk.

Klik på nedenstående link, hvis du vil vide mere om bestyrelsesansvarsforsikringen:

Se Værd at vide om bestyrelsesansvarsforsikringen
Idrættens forsikringer | DIF & DGI