Ansvarsforsikring inkl. netbanksdækning

 

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil mv.

 

Forsikringen dækker også foreningens erstatningsansvar som ejer eller bruger af bygninger eller grundareal, hvor aktiviteterne foregår.

 

Når medlemmer deltager i foreningens aktiviteter, vil skader, som et medlem forvolder, som udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring.

 

Eksempler på skader omfattet af forsikringen:

  • En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en idrætsudøver kommer alvorligt til skade.

  • En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem kommer alvorligt til skade.

  • Produktansvar ved salg af sportstøj samt ved kiosk- og cafeteriadrift (dog ikke når dette er bortforpagtet).

  • Motoransvar for motorkøretøjer under 20 HK, når føreren af køretøjet virker/arbejder for foreningen.

Eksempler på undtagelser:

  • Skade på foreningens egne ting.

  • Skade på lånte eller lejede ting/lokaler.


Netbanksdækning:
Ansvarsforsikringen er udvidet med en netbanksdækning for op til 1.000.000 kr. pr. skade.
Det betyder, at der vil være dækning, hvis foreningens bankkonto bliver hacket og pengene stjålet.

For at der er dækning, er der nogle sikkerhedskrav, som skal overholdes. Se betingelser i ansvarspolicen.


Forsikringen dækker ikke underslæb eller anden form for kriminalitet begået mod foreningen
.

Klik på nedenstående link, hvis du vil have mere information om forsikringen, og hvad du skal gøre, hvis skaden er sket:


Ansvarsforsikring

Hvis skaden er sket, så udfyld skadesanmeldelse.

Idrættens forsikringer | DIF & DGI