Ankemuligheder

 

Uanset hvor gode intentioner DIF, DGI og Tryg har, kan der opstå situationer, hvor en forening er i tvivl, om en afgørelse er rigtig eller forkert.
 

Forsikringsudvalg

 

Der er derfor nedsat et forsikringsudvalg, der består af repræsentanter for DIF, DGI og Tryg. Udvalget kan tage en sag op og behandle den, hvis der er tvivl om, hvorvidt Tryg har truffet en korrekt afgørelse.

 

Der kan også være tale om uklarheder, der efterfølgende skal rettes, så lignende tvivlsspørgsmål ikke opstår igen.

 

Er der tvivl eller utilfredshed med en af Trygs afgørelser, da kontakt Anders Young Rasmussen fra DIF på ayr@dif.dk eller på telefon 43 26 20 35  eller Steen F. Andersen fra DGI på steen.f.andersen@dgi.dk  eller på telefon 79 40 41 11.

 

Kontaktpersonerne hos DIF, DGI eller Tryg

   
Idrættens forsikringer | DIF & DGI