Corona-virus – information i forbindelse med idrætsrejseforsikringen 02-03-2020
  • Idrætsrejseforsikringens afbestillingsdækning vil IKKE dække for betaling af rejse samt eventuelt restbeløb til events med afholdelse på senere tidspunkt, såfremt landet på bestilling/betalings tidspunktet er på listen over lande som UM fraråder ikke nødvendige rejser til pga. COVID 19 . (orange og røde markerede.) og stadig pga. COVID 19 er markeret som orange/rød på afrejse tidspunkt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tryg, Morten Blume på morten.blume@tryg.dk

  • Hvis foreninger ønsker at søge den statslige kompensationsordning for større aflyste arrangementer, skal der medfølge dokumentation for, at foreningens tab ikke er forsikringsdækket. De kollektive forsikringer i Tryg dækker ikke sådanne tab, og du finder Trygs oplysning om det via linket her

  • Idrættens rejseforsikring dækker afbestilling såfremt en event/sports begivenhed aflyses

  • Såfremt der rejses til et af Udenrigsministeriets orange/røde markeredere lande, dækker Idrættens Rejseforsikring IKKE Covid-19 relaterede hændelser. Det gælder både, sygdom, indlæggelse, hjemtransport, evakuering og ufrivilligt ophold. Øvrige skader/sygdomme er dækket.          
  • Jf. UM må man rejse til orange land, hvis der er gået mindst 14 dage og max 180 dage siden vaccinationsforløb blev gennemført (sidste stik.) I så fald vil det ikke blive betragtet som groft uagtsomt at rejse til orange land.
  • Rejseforsikringen dækker kun rejser uden for Danmark

  • Max dækning på afbestillingsforsikring er 70.522 kr. pr. gruppe, der rejser sammen til samme event

  • Spørgsmål til dækning vedr. Corona Virus rettes til Falck på 44 20 26 76.

  • Hent skadeblanket til afbestillingsforsikring her


Sitemap
Om sitet
Idrættens forsikringer | DIF & DGI